Dodržiavanie ľudských práv

Sodexo založil Pierre Bellon v roku 1966 a má na celom svete viac ako 428 tisíc zamestnancov. Náš rast je založený na silných hodnotách a etických princípoch.

image128.png

Od okamihu založenia Pierrom Bellonom sa Sodexo usiluje o naplnenie Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Mezinárodnej organizácie práce.

Hoci primárne zodpovednosť za dodržiavanie Ľudských práv majú vlády jednotlivých krajín, Sodexo sa ako medzinárodná spoločnosť pôsobiaca vo viac ako 80 krajinách,  hlási k vlastnej zodpovednosti  za ich podporu a zaručenie ich dodržiavania.