Bezpečnosť zdravia pri práci

Zabezpečujeme vysoké bezpečnostné štandardy:

  • Zavádzame globálnu hygienickú a bezpečnostnú potravinovú politiku

  • Nastavujeme globálne štandardy v oblasti BOZP

  • Vyvíjame a zavádzame bezpečnostné programy s klientami a dodavateľmi

  • Máme vnútornú kontrolu a audity

  • Zaviedli sme Politiku ochrany zdravia a bezpečnosti Sodexo   
     

Profesionáli v oblasti kvality, zdravia a bezpečnosti:

S tým ako naši klienti čím ďalej viac očakávajú integrované a globálne riešenia, naše medzinárodné tímy zamerané na kvalitu, zdravie a bezpečnosť spolupracujú na zabezečení bezpečia zákazníkov. U našich dodavatelů dohlížejí na dodržování sledovatelnosti dodávek v nejvyšší kvalitě a zavádějí kvalitativní standardy na jednotlivých provozech.

V roku 2009 Sodexo uviedlo do praxe Globálnu politiku bezpečnosti potravín a v roku 2010 sme zavedli Reporting incidentov / mimoriadnych udalostí a systém riešenia a zodpovednosti, aby sme medzinárodne zlepšili našu schopnosť riadenia bezpečnosti práce.