Zodpovedný zamestnávateľ

Zodpovedný zamestnávateľ

Náš úspech je založený na unikátnom obchodnom modely, kde je spokojnosť našich zákazníkov a spotrebiteľov založená na profesionalite a nasadení našich zamestnancov.

Ako zamestnávateľ, Sodexo podporuje rozmanitosť bez ohľadu na pohlavie, vek, vyznanie, rasu či pôvod. Plne rešpektujeme dodržiavanie ľudských práv na pracovisku, poskytujeme svojim zamestnancom zdravé a bezpečné pracovné podmienky.

 

 

Rozmanitosť a začlenenie do spoločnosti Sodexo

Za kľúčové je pre Sodexo rešpektovatovanie rozmanitosti všetkých zamestnancov a zákazu diskriminácie z dôvodu ich pohlavia, veku, zdravotného postihnutia, zdravotnýého stavu, národnosti, sexuálnej orientácii, rodinného stavu alebo životného štýlu.

roznorodnosc-i-integracja-20150109-525x294.jpg

 

Najcennejší pre našu spoločnosť sú jej zamestnanci, tpreto sa snažíme, aby pracovné prostredie bol priateľské, otvorené rozdielnym názorom a rozmanitosti, pretože len tak môžeme aj naďalej rásť a uspieť!