Seniori

assisting-senior-100.jpgDochádza k zvyšovaniu priemernej dĺžky života našej populácie. Dohliadame na blaho seniorov v špecializovaných zariadeniach alebo ich domovoch a každý deň im poskytujeme potrebnú starostlivosť.