Zlepšovanie prostredia

Vlády na celom svete hľadajú efektívne spôsoby ako predísť recidíve a podporiť väzňov v ich rehabilitácii. S týmto zámerom Sodexo navrhuje, riadi a poskytuje služby vo väzniciach a nápravných zariadeniach.

Údržba terénu a čistenie

Udržiavanie čistoty a hygieny ovplyvňujú rovnako kvalitu života a pohodlie užívateľa ako aj zlepšuje imidž inštitúcie. Skúsenosti Sodexo vám dávajú možnosť prispôsobiť upratovacie služby,  údržbu vonkajších plôch a údržby zelene na potreby zákazníkov - pracovná doba, miesto a organizačnú kultúru.

Ochrana

Bezpečnosť v súdnych inštitúciách je prvoradá a najdôležitejšia. Plne vyškolený tím Sodexo chráni ľudí, majetok a majetok našich klientov.

Kontaktujte nás

Tel.: +421 2 32 66 02 72
e-mail: info.ifm.sk@sodexo.com