Úsporná prevádzka

Vlády na celom svete hľadajú efektívne spôsoby ako predísť recidíve a podporiť väzňov v ich rehabilitácii. S týmto zámerom Sodexo navrhuje, riadi a poskytuje služby vo väzniciach a nápravných zariadeniach.

Úspora energií

Sodexo optimalizuje náklady na energie v budovách o technické riešenia a vedenie vzdelávacích kampaní o tom, ako optimalizovať využitie energie.

Pokročilé technológie

Náš biometrický bezpečnostný a informačný systém umožňuje zvýšiť bezpečnosť a samostatnosť väzňov, ktorí si prostredníctvom nej sami vyberajú jedlo, dohadujú návštevy so svojimi príbuznými, plánujú vzdelávacie aktivity a nakupujú drobný tovar. Spoľahlivosť systému je zaručena bezproblémovým fungováním už od roku 2005