Nápravné zariadenia

Sodexo vyvíja, vyrába a zabezpečuje komplexné služby pre políciu, väzenia, súdov a iných súdnych inštitúcií. Pracujeme na zlepšenie životných podmienok väzňov a aby bola zabezpečená bezpečnosť a riadne fungovanie trestného súdnictva zariadení.

Etické kritéria

Sodexo sa na celom svete zaväzuje k podporovaniu a šíreniu demokratických hodnôt ako sú základné ľudské práva a rovnosť príležitosti pre každého, bez ohľadu na jeho pôvod alebo vyznanie.

Dobre vyvážená strava

Poskytovanie rozmanitej, zdravej a vyváženej stravy je pre nás prioritou. Pokrmy sú pripravované pod dohľadom starostlivo vybraných odborníkov. Sodexo poskytuje komplexné vslužby, ktoré sú prispôsobené očakávaniam a systému práce rôznych inštitúcií spravodlivosti.