Vzdelávanie

Od škôlky až po vysokú školu - podporujeme študentov na ich ceste k dospelosti. Aby mohli dosiahnuť svoje akademické ciele, pre nich Sodexo vytvára inšpirujúce študijné prostredie.

Pohoda a zdravie

Rastúca podvýživa a obezita sú veľkým problémom ako v rozvýjajúcich sa tak v rozvynutých krajinách. Sodexo sa veľkou mierou podieľa na projektoch usiľujúcich sa o celosvetové zlepšenie tejto situácie, s veľkým dôrazom na správne stravovanie a fyzickú aktivitu.

Inšpirujúce prostredie

Šetrnosť škôl a vzdelávacích zariadení k životnému prostrediu nepriamo podporujú výkonnosť študentov a sú dôležitým kritériom pre rodičov vyberajúcich si školu pre svoje deti.

Úspory energií

Veľkú časť rozpočtu pre školu zhltnú výdavky za energie. Pre inštitúcie slúžiace tisícom študentov býva zníženie nákladov na energiu veľkou prioritou.

Kontaktujte nás

Tel.: +421 2 32 66 02 72
e-mail: info.ifm.sk@sodexo.com