Služby pre kvalitný život

Sodexo poskytuje služby, ktoré vďaka kombinácii rôznych schopností a zručností svojich zamestnancov podporujú výkon a kvalitu každodenného života zamestnancov našich klientov

Sme jediná spoločnosť na svete, ktorá môže poskytnúť našim klientom komplexné služby Sodexo - Služby u klienta vo viac ako 80 krajinách sveta. 

 

Služby u klienta
On-site Services 150x95


 

Personal & Home Services
Personal and Home Services 150x95

Služby u klienta (On-site Services)

Komplexné integrované riešenia Sodexo zahŕňajú širokú škálu služieb od recepcie, sterilizácie zdravotníckych zariadení, upratovanie, stravovanie až po väzenskú rehabilitáciu. Naše služby ponúkame v týchto segmentoch: Priemysel a administratíva, Zdravotníctvo, Nápravné zariadenia, Vzdelávanie, Armáda, Seniori, Šport a voľný čas.

Služby pre vás i váš domov (Personal & Home Services)

V poslednej dobe si všímame zvyšujúce sa potreby jednotlivcov nájsť optimálne rozloženie pracovného a súkromného života tak, aby sa obidvom mohli venovať naplno. 
Preto Sodexo zaraďuje do svojho portfólia služby pre zlepšovanie kvality osobného života, ako je starostlivosť o deti, osobný asistent (concierge služby) alebo asistencia a služby pre osoby odkázané na pomoc druhých.

Táto služba nie je súčasnej dobe na Slovensku ponúkaná.

AKO ZLEPŠUJEME KVALITU ŽIVOTA?

Prostredníctvom rozsiahleho výskumu a 50 rokov skúseností Sodexo identifikovalo 6 aspektov kvality života, na ktoré majú naše služby priamy vplyv:

 

Icon - QOL Dimension - Ease and Efficiency Icon - QOL Dimension - Health and Wellbeing Icon - QOL Dimension - Personal Growth Icon - QOL Dimension - Physical Environment Icon - QOL Dimension - Recognitino Icon - QOL Dimension - Social Interactions