Viac ako 95% z našich celkom 428,000 zamestnancov pracujúcch na našich pobočkách sú v každodennom kontakte s našimi zákazníkmi a uživateľmi našich produktov a služieb. Naši zamestnanci, ktorí cez svoje odhodlanie a obetavosť predstavujú Sodexo s jeho jedinečnými hodnotami Orientacia na zákazníka, Tímový duch a Túžba rozvýjať sa, sú našou najväčšou hodnotou.

 

Orientácia na zákazníka

recepcia.pngSme hrdí na to, že môžeme poskytovať služby druhým.

  • Staráme sa o to, aby sme našich klientov a zákazníkov poznali. Starostlivo si vypočujeme ich potreby a venujeme pozornosť každému detailu.
  • Sami sa snažíme byť dostupní a vnímaví, ústretoví a efektívni.
  • Čo hovoríme je to, čo robíme a veríme, že všetky naše sľuby musia byť dodržané.

 

Tímový duch

 

timovy duch.png

  • Veríme, že silný tímový duch a tímová práca je kľúčom kvality našich služieb.

  • Úspešná spolupráca stojí na uvedomení si rozmanitosti našich kvalít a zručnosti každého z nás. To je možné len vďaka skvelej konmunikácie, uprímnosti a vzájomného rešpektu, ktorý nám pomáha spoločne dosahovať naše ciele.

Zameriavanie sa na rozvoj a inováciu

chefs-in-kitchen.jpgMajstrovstvo v poskytovaní služieb znamená:

  • Nájsť a využít každú príležitosť pre zlepšovanie, urobiť niečo naviac, prevziať iniciatívu a hľadať lepšie spôsoby ako pristupovať k našej každodennej činnosti.

  • Učiť sa zo svojich chýb, pokiaľ musia nastať. Jedine tak môžeme v kvalite našich služieb pokročiť ďalej a umožniť spoločnosti uspieť ako celku.