Etické princípy

Sodexo a všetci jeho zamestnanci sa vo všetkých svojich činnostiach striktne riadia etickými princípmi, ktorými sú loajalita, rešpekt k človeku, transparentnosť a odmietanie korupčných praktík.

Loajalita

loajalita-1.jpgSodexo zdieľa so svojimi klientmi, zákazníkmi, zamestnancami a akcionármi celú radu spoločných cieľov založených na vzájomnej dôvere, ktorá prispieva k jasným a loajálnym vzťahom medzi rôznymi záujmovými skupinami. Loajalita je základom našej spoločnosti a všetkých našich podnikateľských procesov

etika vaznica.pngRešpekt k človeku

Sodexo poskytuje  rovnaké príležitosti všetkým zamestnancom s rovnakou úrovňou vzdelania, bez ohľadu na rasu, pôvod, vyznanie, názorovú orientáciu, pohlavie, životný štýl a vek. Rešpekt považujeme za absolútnu hodnotu nevyhnutnú pre kvalitný život.