Základné princípy

Sodexo je spoločnosťou zákazníkov, užívateľov produktov a služieb, zamestnancov a akcionárov. My v Sodexo veríme tomu, že jedine trvalým rastom našej spoločnosti a zlepšovaním našich produktov a služieb môžeme naplniť ich očakávania. Sme tiež presvedčení, že je dôležité, aby naša práca mala zmysel pre všetkých, ktorí k nej prispievajú. Preto sme zostali verní nášmu poslaniu, našim základným hodnotám a etickým zásadám, ktoré nás úspešne vedú od roku 1966.

Každý deň, našich 428,000 zamestnancov na celom svete spoločne pracuje na týchto cieľoch:

  • Zlepšiť kvalitu života ľudí okolo nás. Našou snahou je optimálne nastavenie služieb, ktoré zlepšia životné podmienky ľudí, optimalizuje a zvyšuje účinnosť procesov a infraštruktúry a dosahuje vyššiu spoľahlivosť a kvalitu.

  • Prispievať k ekonomickému a sociálnemu rozvoju a životnému prostrediu regiónov, miest a krajín v ktorých pôsobíme. Tento záväzok každý deň dokazujeme zamestnávaním desiatok tisíc ľudí v našich pobočkách po celom svete a prispievame k zlepšovaniu ich života a rozvíjame ich kariéru.

Aby sme boli schopní dodržať všetky naše záväzky, navrhli sme vlastnú stratégiu a plán udržateľnosti s výhľadom do roku 2020.

Projekt pre lepšiu budúcnosť,vstúpil do platnosti v roku 2009, stojí na troch pilieroch:

  • zlepšovanie zdravia a životnej úrovne,
  • podpora rozvoja miestnych komunít a skupín,
  • zlepšenie riadenia v oblasti životného prostredia.