Adresa centrály:

bgsodexo-4.jpg

 

Sodexo s.r.o.

Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava
Tel.: +421 915 981 127
e-mail: info.ifm.sk@sodexo.com
 

IČO: 35728434

IČ DPH : SK2020268360

OR OS Bratislava I. Oddiel : Sro, vložka 15618/B