Kvalita života

Zlepšovanie kvality života berieme skutočne vážne. Uvedomujeme si, že by sme nemohli zlepšovať kvalitu života našich zákazníkov a ich zamestnancov, ak by sme úplne rovnako pepristupovali aj k našim vlastným zamestnancom.

Firemná kultúra

Naša firemná kultúra odráža všetky pre nás dôležité aspekty života, ktoré spoločně žijeme a zdieľame. Odráža naše prostredie, v ktorom pracujeme – moderné, dynamické, rozmanité.

Kontaktujte nás

Tel.: +421 2 32 66 02 72
e-mail: info.ifm.sk@sodexo.com